19.05.2022   zahájena výstavba Etapy A Rezidence Nová Zavadilka

14.05.2023   dokončena hrubá stavba

15.05.2023   došlo k zápisu "Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám"

18.05.2023   položena přípojka NN pro bytový dům

08.07.2023   začínáme lepit dlažby a obklady v koupelnách a na wc

17.07.2023   dokončena jižní a východní fasáda objektu

10.08.2023   dokončeny vnitřní omítky