19.5.2022   zahájena výstavba Etapy A Rezidence Nová Zavadilka
14.5.2023   dokončena hrubá stavba
15.5.2023   došlo k zápisu "Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám"