Výstavba Etapy A Rezidence Nová Zavadilka byla zahájena 19.5.2022